Welcome to INSTA Courses.

Course Details

Kannada Literature Crash Course for Mains 2020

Description

ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದ ಹಿಂದಿನ 19 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚಾ ಸರಣಿ ತರಗತಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 80% ರಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?!

 

ತರಗತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

  • 60 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪುನರ್ಮನನ
  • ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ
  • ಉತ್ತರಗಳ ಪರಿಣಾಮಕತೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಒತ್ತು
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
  • ಉತ್ತರಗಳ ಆಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ವಿಷಯದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

 

ತರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು

ಅವಧಿ: 20 ದಿನಗಳು, ಶುಲ್ಕ: 9000 ರೂ ಗಳು

 

ಕೇವಲ 20 ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Buy Packages

Full Package

9000/-

(Inclusive of Taxes)

Register Now View Schedule

FAQs

- No FAQ'S Found -

Demo Videos